Ausstellung Ceske Budejovice CACIB (CZ) 08.10.2017


Ferrero Savage Blow

Katalognr: 1
Bewertung: vv1
Klasse: Baby
Richter: Zoja Oleinikova (UKR)

Aquatoriya Kelvin Kirbi

Katalognr: 2
Bewertung: vv1
Klasse: Jüngsten
Richter: Zoja Oleinikova (UKR)
Anwartschaft: bester Jüngstenhund

Wendy od Trojske skaly

Katalognr: 3
Bewertung: V1
Klasse: Zwischen
Richter: Zoja Oleinikova (UKR)
Anwartschaft: CAC, CACIB, BOB

Figaro Sheena Verpi

Katalognr: 4
Bewertung: vorzüglich
Klasse: Offene
Richter: Zoja Oleinikova (UKR)

Black Boomer Angels Gaboo

Katalognr: 5
Bewertung: V1
Klasse: Champion
Richter: Zoja Oleinikova (UKR)
Anwartschaft: CAC, CACIB-R

Agaton Arcolan z Litovelskeho Pomoravi

Katalognr: 6
Bewertung: V1
Klasse: Veteranen
Richter: Zoja Oleinikova (UKR)
Anwartschaft: BOV

Ell Nelle Queen Dannad

Katalognr: 7
Bewertung: V1
Klasse: Jugend
Richter: Zoja Oleinikova (UKR)
Anwartschaft: CAC-Jgd, BOJ

Ella Savage Blow

Katalognr: 8
Bewertung: V2
Klasse: Jugend
Richter: Zoja Oleinikova (UKR)

Aquatoriya Kelvin Isedge of Glory

Katalognr: 9
Bewertung: gut
Klasse: Zwischen
Richter: Zoja Oleinikova (UKR)

Abigale Crazy Cliff

Katalognr: 10
Bewertung: V1
Klasse: Champion
Richter: Zoja Oleinikova (UKR)
Anwartschaft: CAC

Arcana Arcolan z Litovelskeho Pomoravi

Katalognr: 11
Bewertung: V1
Klasse: Veteranen
Richter: Zoja Oleinikova (UKR)
Anwartschaft: BOS