Ausstellung Heinola (SF) 21.08.2016


Goldbears Kentucky Klondike

Katalognr: 1
Bewertung: V1
Klasse: Zwischen
Richter: Jurate Butkiene (LT)
Anwartschaft: PU1, SA, SERT, BOS

Goldbears Jackpot

Katalognr: 2
Bewertung: V1
Klasse: Champion
Richter: Jurate Butkiene (LT)
Anwartschaft: PN1, SA, BOB

Nemiron Read My Lips

Katalognr: 3
Bewertung: V2
Klasse: Champion
Richter: Jurate Butkiene (LT)
Anwartschaft: PN2, SA

Goldbears Kickapoo

Katalognr: 4
Bewertung: V1
Klasse: Zwischen
Richter: Jurate Butkiene (LT)
Anwartschaft: PN3, SA, SERT

Vom Kauttelsheim Orenda

Katalognr: 5
Bewertung: V1
Klasse: Jugend
Richter: Jurate Butkiene (LT)
Anwartschaft: PN4, SA, SERT-R

Vom Kauttelsheim Ohitekah

Katalognr: 6
Bewertung: V1
Klasse: Jugend
Richter: Jurate Butkiene (LT)

Haumean Vappuheila

Katalognr: 7
Bewertung: V1
Klasse: Offene
Richter: Jurate Butkiene (LT)
Anwartschaft: SA

Aarnikarhun Harum Scarum

Katalognr: 8
Bewertung: V1
Klasse: Veteranen
Richter: Jurate Butkiene (LT)
Anwartschaft: SA, Vet-BOB

Wave Seekers When You Believe

Katalognr: 9
Bewertung: V2
Klasse: Jugend
Richter: Jurate Butkiene (LT)

Charmifarmin Xandra

Katalognr: 10
Bewertung: V2
Klasse: Offene
Richter: Jurate Butkiene (LT)

Haumean Uulalaa

Katalognr: 11
Bewertung: V3
Klasse: Champion
Richter: Jurate Butkiene (LT)

Tallustassun Dilta

Katalognr: 12
Bewertung: V4
Klasse: Champion
Richter: Jurate Butkiene (LT)

Zanellon Hra Hoppari

Katalognr: 13
Bewertung: SG1
Klasse: Offene
Richter: Jurate Butkiene (LT)

Zaleston Yön Ritari

Katalognr: 14
Bewertung: SG2
Klasse: Zwischen
Richter: Jurate Butkiene (LT)

Kivisilmän Vompatti

Katalognr: 15
Bewertung: SG3
Klasse: Offene
Richter: Jurate Butkiene (LT)

Charmifarmin Yolanda

Katalognr: 16
Bewertung: SG4
Klasse: Offene
Richter: Jurate Butkiene (LT)

Neeskens Waniliaconjacci

Katalognr: 17
Bewertung: sehr gut
Klasse: Offene
Richter: Jurate Butkiene (LT)