Ausstellung Kajlovec Specialty (CZ) 17.09.2017


Angel Eternity Fuks Ginger Moon

Katalognr: 1
Bewertung: fehlt
Klasse: Jüngsten
Richter: Petr Rehanek (CZ)

Aquatoriya Kelvin Kirbi

Katalognr: 2
Bewertung: fehlt
Klasse: Jüngsten
Richter: Petr Rehanek (CZ)

Dante z Povodi svratky

Katalognr: 3
Bewertung: V2
Klasse: Jugend
Richter: Petr Rehanek (CZ)
Bericht: 12 m?s. pes, správné výšky a mohutnosti, ušlechtilá hlava, n?žkový skus, tmavé o?i, uši správn? nasazené, výborná kr?ní linie, hluboký hrudník, pevný a rovný h?bet, ocas správn? nasazen, bohat? osrst?n, úhlení hrudních i pánevních kon?etin v po?ádku, u hrudních kon?etin lehce vybo?uje tlapky do stran, temperamentní pohyb, p?i pohybu m?k?í nadprstí hrudních kon?etin

Hagrid Balu Black Koralle

Katalognr: 4
Bewertung: V3
Klasse: Jugend
Richter: Petr Rehanek (CZ)
Bericht: 12,5 m?s.pes, správné výšky a mohutnosti, výrazná ušlechtilá hlava, správn? zna?ený stop, n?žkový skus, uši správn? nasazené, svalnatý krk, prostorný hluboký hrudník, výborn? utvá?ené p?edhrudí, rovný a pevný h?bet, ocas správn? nasazen, úhlední hrudních i pánevních kon?etin v po?ádku, srst výborné kvality, pravidelný prostorný pohyb

Hero Pawprint Black Koralle

Katalognr: 5
Bewertung: V4
Klasse: Jugend
Richter: Petr Rehanek (CZ)
Bericht: 13 m?s. pes, doposud jemn?jší konstituce, ušlechtilá hlava, n?žkový skus, tmnavé o?i, o?i lehce otev?ené, uši správn? nasazené, hrudník doposud jemn?jší, užší, doposud nevýrazné p?edhrudí, lehce klenutá h?betní linie, ocas správn? nasezen, úhlení hrudních i pánevních kon?etin v po?ádku, srst odpovídá v?ku, pravidelný pohyb

Mississippi-Missouri Zadar

Katalognr: 6
Bewertung: V1
Klasse: Jugend
Richter: Petr Rehanek (CZ)
Anwartschaft: CAC-Jgd
Bericht: 16 m?s. pes, správné výšky a mohutnosti, ušlechtilá hlava s výrazným stopem, n?žkový skus, tmavé o?i, uši správn? nasazené, výborná kr?ní linie, pevný a rovný h?bet, ocas správn? nasazen, správn? nesen, úhlení hrudních i pánevních kon?etin v po?ádku, pravidelný prostorný pohyb

Cayleb B. Angels Gaboo

Katalognr: 7
Bewertung: V2
Klasse: Zwischen
Richter: Petr Rehanek (CZ)
Anwartschaft: CAC-R
Bericht: 19 m?s. pes, ušlechtilé stavby, výrazná hlava, stop správn? zna?ený, n?žkový skus, tmavé o?i, uši správn? nasazené, prostorný hrudník, pevný a rovný h?bet, ocas správn? nesen, výborn? osrst?n, úhlení hrudních i pánevních kon?etin v po?ádku, prostorný pravidelný pohyb, hezky se p?edvádí

Dorien de Shawn z Povodi svratky

Katalognr: 8
Bewertung: V3
Klasse: Zwischen
Richter: Petr Rehanek (CZ)
Bericht: 15 m?s. pes, odpovídá v?ku, ušlechtilá hlava, o?i st?ední intenzity, uši správn? nasazené, svalnatý krk, prostorný hluboký hrudník, mírn? voln?jší h?betní linie, ocas správn? nasazen, úhlení kon?etin v po?ádku, u hrudních kon?etin lehce vybo?uje tlapky, pravidelný prostorný pohyb

King of Helluland Great I Am

Katalognr: 9
Bewertung: V1
Klasse: Zwischen
Richter: Petr Rehanek (CZ)
Anwartschaft: CAC
Bericht: 20 m?s. pes, správné výšky a mohutnosti, výrazná ušlechtilá hlava, n?žkový skus, prostorná ?enichová partie, tmavohn?dé o?i, uši správn? nasazené, svalnatý krk, prostorný hluboký hrudník, výborn? utvá?eno p?edhrudí, pevný a rovný h?bet, ocas správn? nasazen, správné délky, úhlení kon?etin v po?ádku, silná kostra, prostorný pravidelný pohyb, hezky se p?edvádí

Moon Brook Darling Knight

Katalognr: 10
Bewertung: V4
Klasse: Zwischen
Richter: Petr Rehanek (CZ)
Bericht: 23 m?s. pes, doposud jemn?jší konstituce, ušlechtilá hlava, mírn? delší ?enichová partie, n?žkový skus, výborná kr?ní linie, prostorný hrudník, doposud mén? výrazné p?edhrudí, pevný h?bet, mírn? delší v bederní ?ásti, ocas správn? nasazen, úhlení kon?etin v po?ádku, pravidelný pohyb, temperamentní

Alby Cerny Yetti

Katalognr: 11
Bewertung: V4
Klasse: Offene
Richter: Petr Rehanek (CZ)
Bericht: 2letý pes sam?ího typu, ušlechtilá hlava, kleštový skus, hn?dé o?i, uši správn? nasazené, prostorný hluboký hrudník, výrazné p?edhrudí, mírn? voln?jší h?betní linie, ocas správn? nasazen, kratší, úhlení hrudních i pánevních kon?etin v po?ádku, temperamentní pohyb

Black Boomer Angels Gaboo

Katalognr: 12
Bewertung: V3
Klasse: Offene
Richter: Petr Rehanek (CZ)
Bericht: 3,5 letý pes, správné výšky a mohutnosti, ušlechtilá hlava, n?žkový skus, tmavé o?i, prostorná ?enichová partie, uši správn? nasazené, svalnatý krk, prostorný hluboký hrudník, pevný a rovný h?bet, ocas správn? nasazen, správné délky, úhlení hrudních i pánevních kon?etin v po?ádku, pravidelný prostorný pohyb

Gio Lucky Black Koralle

Katalognr: 13
Bewertung: V1
Klasse: Offene
Richter: Petr Rehanek (CZ)
Anwartschaft: CAC
Bericht: 2 letý pes, výrazn? sam?ího typu, výrazná hlava, t?sný n?žkový skus, tmavohn?dé o?i, stop správn? zna?ený, uši správn? nasazené, ušlechtilá kr?ní linie, prostorný hluboký hrudník, p?edhrudí správn? utvá?ené, pevný a rovný h?bet, úhlení kon?etin v po?ádku, prostorný pravidelný pohyb, hezky se p?evádí

Odin Faundland

Katalognr: 14
Bewertung: V2
Klasse: Offene
Richter: Petr Rehanek (CZ)
Anwartschaft: CAC-R
Bericht: 2 letý pes, správné výšky a moutnosti, ušlechtilá hlava, n?žkový skus, tmavohn?dé o?i, uši správn? nasazené, prostorný hluboký hrudník, správn? utvá?eno p?edhrudí, pevný a rovný h?bet, ocas správné délky, úhlení kon?etin v po?ádku, pravidelný pohyb

Apachees A True Story

Katalognr: 15
Bewertung: vorzüglich
Klasse: Sieger
Richter: Petr Rehanek (CZ)
Bericht: 3,5 letý pes, výrazná sam?í hlava, n?žkový skus, tmavohn?dé o?i, uši správn? nasazené, svalnatý krk, prostorný hluboký hrudník, výrazné p?edhrudí, pevný a široký h?bet, ocas správné délky, úhlení hrudních i pánevních kon?etin v po?ádku, silná kostra, pravidelný prostorný pohyb

Crash Bandicoot Black Koralle

Katalognr: 16
Bewertung: V2
Klasse: Sieger
Richter: Petr Rehanek (CZ)
Anwartschaft: CAC-R
Bericht: 6,5 letý pes, elegantní stavby, ušlechtilá hlava, n?žkový skus, tmavé o?i, uši správn? nasazené, prostorná ?enichová partie, svalnatý krk, prostorný hluboký hrudník, pevný h?bet, ocas správn? nasazen, správné délky, úhlení hrudních i pánevních kon?etin v po?ádku, prostorný pravidelný pohyb, hezky se p?edvádí

King of Helluland You Are The Best

Katalognr: 17
Bewertung: V1
Klasse: Sieger
Richter: Petr Rehanek (CZ)
Anwartschaft: CAC, bester Rüde, BOS
Bericht: 4 letý pes, elegantní stavby, ušlechtilá hlava sam?ího typu, n?žkový skus, hn?dé o?i, uši správn? nasazené, prostorná ?enichová partie, prostorný hluboký hrudník, správn? utvá?ené p?edhrudí, pevný a rovný h?bet, ocas správn? nasazen, správné délky, úhlení hrudních i pánevních kon?etin v po?ádku, silná kostra, srst výborné kvality, pravidelný prostorný pohyb

Mississippi-Missouri Special for Me

Katalognr: 18
Bewertung: V4
Klasse: Sieger
Richter: Petr Rehanek (CZ)
Bericht: 4 letý pes, správného rámce, ušlechtilá hlava, prostorná ?enichová partie, n?žkový skus, tmavohn?dé o?i, uši správn? nasazené, prostorný hluboký hrudník, pevný h?bet, ocas správn? nasazen, úhlení kon?etin v po?ádku, prostorný pravidelný pohyb

Norkros Son of The Blue Sky

Katalognr: 19
Bewertung: V3
Klasse: Sieger
Richter: Petr Rehanek (CZ)
Bericht: 3 letý pes, správného rámce, ušlechtilá výrazná hlava, n?žkový skus, tmavohn?dé o?i, uši správn? nasazené, výborná kr?ní linie, hluboký hrudník, výrazné p?edhrudí, pevný a rovný h?bet, ocas správn? nasazen, úhlení kon?etin v po?ádku, širší postoj hrudních kon?etin, prostorný pravidelný pohyb

King of Helluland Feel The Win

Katalognr: 20
Bewertung: V1
Klasse: Veteranen
Richter: Petr Rehanek (CZ)
Anwartschaft: BOV
Bericht: 9 letý pes, elegantní, ušlechtilá výrazná hlava, n?žkový skus, tmavé o?i, lehce uzav?ené, uši správn? nasazené, mírn? voln?jší pysky, hluboký hrudník, výrazné p?edhrudí, pevný a široký h?bet, ocas správné délky, úhlení kon?etin v po?ádku, silná kostra, prostorný pravidelný pohyb, na sv?j v?k se velice dob?e p?edvádí

Agaton Arcolan z Litovelskeho Pomoravi

Katalognr: 21
Bewertung: V1
Klasse: Ehren
Richter: Petr Rehanek (CZ)
Bericht: 9,5 letý pes, v dobré kondici, výrazná ušlechtilá hlava, t?sný n?žkový skus, tmavé o?i, uši správn? nasazené, prostorný hluboký hrudník, výrazné p?edhrudí, pevný a široký h?bet, úhlení hrudních i pánevních kon?etin v po?ádku, pravidelný prostorný pohyb

Arty z Janovske ulicky

Katalognr: 22
Bewertung: V2
Klasse: Ehren
Richter: Petr Rehanek (CZ)
Bericht: 6,5 letý pes, správného rámce, ušlechtilá hlava, n?žkový skus, tmavohn?dé o?i, stop správn? zna?ený, prostorný pohyb, hrudník výrazný, hluboký, široká hrudní linie, srst výborné kvality, pravidelný pohyb

Batuta z Rogowa Rodem

Katalognr: 23
Bewertung: vv2
Klasse: Baby
Richter: Victor Lobakin (AZ)
Bericht: Excelentní typ, výborná stavba t?la, silné kosti, fen?í, ale jinak dostate?n? silná hlava, spravná silueta, tlapy by mohly být trochu siln?jší, excelentní temperament

Roxa Faundland

Katalognr: 24
Bewertung: vv3
Klasse: Baby
Richter: Victor Lobakin (AZ)
Bericht: Správná velikost, dobrá srst vzhledem k v?ku, dostate?n? silná hlava, silná tlama, tmavé o?i, horní linie by mohla být trochu rovn?jší, trochu úzký front, dobrý temperament, mohla by být více p?ipravena

Twillin Gate Queen of My Heart

Katalognr: 25
Bewertung: vv1
Klasse: Baby
Richter: Victor Lobakin (AZ)
Anwartschaft: Bestes Baby
Bericht: Excelentní typ, velikost a formát, excelentní srst vzhledem k v?ku, v dobré výstavní kondici, dobrý typ hlavy, excelentní proporce a výraz, tmavé o?i, správná silueta, silné tlapy, dobrý temperament

Adélka od Studánky Juliánky

Katalognr: 26
Bewertung: vv3
Klasse: Jüngsten
Richter: Victor Lobakin (AZ)
Bericht: Správná velikost, excelentní kvalita srsti vzhledem k v?ku, dobrá stavba t?la vzhledem k v?ku, silné kosti, fen?í, ale silná hlava, tlapy by mohly být siln?jší, úzký front a mohl by být více paralelní, dobrý temperament, mohla by být více p?ipravena

Amalka od Studánky Juliánky

Katalognr: 27
Bewertung: vv2
Klasse: Jüngsten
Richter: Victor Lobakin (AZ)
Bericht: Správná velikost, dostate?ná stavba t?la vzhledem k v?ku, fen?í hlava, dostate?n? silná tlama, dobrý výraz, dostate?n? silné tlapy, dobrý temperament a pohyb

Ell Nelle Queen Dannad

Katalognr: 28
Bewertung: vv1
Klasse: Jüngsten
Richter: Victor Lobakin (AZ)
Anwartschaft: beste Jüngsten
Bericht: Silná, trochu tlustá, excelentní kvalita srsti, silná hlava s dobrými proporcemi, tmavé o?i, excelentn? nasazené uši, svalnatý krk, správná silueta, excelentní front a tlapy, volný pohyb

Janis Joplin Canadian Beardog

Katalognr: 29
Bewertung: fehlt
Klasse: Jüngsten
Richter: Victor Lobakin (AZ)

Amy Hrabenovsky lom

Katalognr: 30
Bewertung: vorzüglich
Klasse: Jugend
Richter: Victor Lobakin (AZ)
Bericht: Správná velikost, dobrá kvalita srsti, silné kosti, dobrá hlava a výraz, elegantní krk, rovná horní linie, dobrá spodní linie, zadní úhlení by mohlo být lepší, ocas by mohl být lepší, pohyb by mohl být lepší, dobrý teperament

Barcelona Wenne Pertho

Katalognr: 31
Bewertung: V2
Klasse: Jugend
Richter: Victor Lobakin (AZ)
Bericht: Excelentní typ, velikost a formát, excelentní kvalita srsti, v dobré výstavní kondici, p?ekrásná hlava a výraz, typická silueta, dobrý temperament a pohyb

Bellatrix Boop Just One Dream

Katalognr: 32
Bewertung: sehr gut
Klasse: Jugend
Richter: Victor Lobakin (AZ)
Bericht: Delší t?lo, velmi úzká, hrudní koš by mohl být lepší, kvalita srsti by mohla být lepší vzhledem k v?ku, fen?í hlava, úzký front, volný pohyb

Ella Savage Blow

Katalognr: 33
Bewertung: V3
Klasse: Jugend
Richter: Victor Lobakin (AZ)
Bericht: Správná velikost a typ, excelentní stavba t?la vzhledem k v?ku, excelentní typ hlavy, správná silueta, trochu úzká vzadu, dobrý temperament

Holly Elizabeth Black Koralle

Katalognr: 34
Bewertung: V1
Klasse: Jugend
Richter: Victor Lobakin (AZ)
Anwartschaft: CAC-Jgd, BOJ
Bericht: Excelentní typ a velikost, excelentní formát, kvalita srsti a výstavní kondice, p?ekrásná hlava, milý výraz, trochu m?kké tlapy, excelentní povaha a temperament

Mississippi-Missouri Zara

Katalognr: 35
Bewertung: V4
Klasse: Jugend
Richter: Victor Lobakin (AZ)
Bericht: Excelentní velikost, dobrá kvalita srsti vzhledem k v?ku, dostate?n? silné kosti, fen?í, ale dostate?n? silné tlapy, trochu kompaktní, správn? nasazený ocas, dobrý pohyb

Almasi Black Cullinan

Katalognr: 36
Bewertung: V1
Klasse: Zwischen
Richter: Victor Lobakin (AZ)
Anwartschaft: CAC
Bericht: Excelentní typ, excelentní velikost, elegantní fena, excelentní srst vzhledem k v?ku, dostate?ná stavba t?la, fen?í, ale dostate?n? silná hlava, excelentní výraz, excelentní front a silné tlapy, velmi p?ekrásná silueta, excelentní pohyb a temperament, reprezentativní

Bloody Mary The Battlefield of The Three Emperors

Katalognr: 37
Bewertung: V4
Klasse: Zwischen
Richter: Victor Lobakin (AZ)
Bericht: Správná velikost, dostate?ná stavba t?la vzhledem k v?ku, dobrá srst, silné kosti, dobrá hlava a výraz, dostate?n? silná horní linie, volný pohyb

Carolyn Ayrin Angels Gaboo

Katalognr: 38
Bewertung: V3
Klasse: Zwischen
Richter: Victor Lobakin (AZ)
Bericht: Excelentní velikost, trochu tlustá, excelentní kvalita srsti a barvy, excelentní typ hlavy, p?ekrásná silueta, excelentní front a úhlení, volný pohyb

Fiona Cancrimo

Katalognr: 39
Bewertung: fehlt
Klasse: Zwischen
Richter: Victor Lobakin (AZ)

King of Helluland God Save The Queen

Katalognr: 40
Bewertung: V2
Klasse: Zwischen
Richter: Victor Lobakin (AZ)
Anwartschaft: CAC-R
Bericht: Excelentní velikost, typ a formát, excelentní kvalita srsti a výstavní kondice, p?ekrásná hlava a typický výraz, rovná horní linie, mohla by být trochu siln?jší v pohybu, excelentní silueta, temperament a pohyb

Amber Crazy Cliff

Katalognr: 41
Bewertung: fehlt
Klasse: Offene
Richter: Victor Lobakin (AZ)

Aquatoriya Kelvin Isedge of Glory

Katalognr: 42
Bewertung: SG4
Klasse: Offene
Richter: Victor Lobakin (AZ)
Bericht: Elegantní fena, srst by mohla být v lepší kondici, fen?í hlava, dobrý výraz, dostate?n? rovná horní linie, trochu úzký front, hrudní koš by mohl být lepší, zadní úhlení by mohlo být lepší, volný pohyb

Connie Jizerska dolina

Katalognr: 43
Bewertung: sehr gut
Klasse: Offene
Richter: Victor Lobakin (AZ)
Bericht: Kompaktní, tlustá, m?la by být v lepší výstavní kondici, dobrá kvalita srsti, dostate?n? silná hlava, trochu neproporcionální vzhledem k t?lu, dobrý temperament

Darling Mia Queen Dannad

Katalognr: 44
Bewertung: sehr gut
Klasse: Offene
Richter: Victor Lobakin (AZ)
Anwartschaft: bester Brauner Neufundländer
Bericht: Silná, t?žká, tlustá, m?la by být v lepší výstavní kondici, silná hlava, ale trochu neproporcionální vzhledem k t?lu, má více k?že na krku, tlapy by mohly být siln?jší, t?žký pohyb

Eleonor Moonstruck Black Koralle

Katalognr: 45
Bewertung: SG3
Klasse: Offene
Richter: Victor Lobakin (AZ)
Bericht: Správná velikost, tlustá, dobrá kvalita srsti, silná hlava, ale trochu neproporcionální vzhledem k t?lu, svalnatý krk, rovná a dostate?n? silná horní linie p?i pohybu, dobrý temperament

Elizabeth Black Koralle

Katalognr: 46
Bewertung: V1
Klasse: Offene
Richter: Victor Lobakin (AZ)
Anwartschaft: CAC, beste Hündin, BOB
Bericht: Excelentní velikost, typ, formát a výstavní kondice, excelentní kvalita srsti, excelentní typ a proporce hlavy, p?ekrásný výraz, velmi p?ekrásná silueta, excelentní povaha a temperament

King of Helluland Q´Tee

Katalognr: 47
Bewertung: fehlt
Klasse: Offene
Richter: Victor Lobakin (AZ)

Natalie-Bela od Trojske skaly

Katalognr: 48
Bewertung: V2
Klasse: Offene
Richter: Victor Lobakin (AZ)
Anwartschaft: CAC-R
Bericht: Správná velikost, dobrá kvalita srsti, ale mohla by být v lepší výstavní kondici, fen?í hlava, dostate?n? silná tlama, dobrý výraz, rovná a dostate?n? silná horní linie a pohyb, excelentní povaha a temperament

Alijana Angels Gaboo

Katalognr: 49
Bewertung: V3
Klasse: Sieger
Richter: Victor Lobakin (AZ)
Anwartschaft: bester Schwarz-Weisser Neufundländer
Bericht: Správná velikost a typ, dobrá kvalita srsti a barvy, silná hlava, trochu v?tší pysky, správná silueta, trochu m?kké tlapy, volný pohyb

Bonie Black Koralle

Katalognr: 50
Bewertung: V1
Klasse: Sieger
Richter: Victor Lobakin (AZ)
Anwartschaft: CAC
Bericht: Excelentní velikost a typ, excelentní výstavní kondice a kvalita srsti, fen?í, ale silná hlava, dobré o?i, dob?e nasazené uši, excelentní silueta, rovná a dostate?n? silná horní linie a pohyb, excelentní temperament

Dafne Black Koralle

Katalognr: 51
Bewertung: V4
Klasse: Sieger
Richter: Victor Lobakin (AZ)
Bericht: Správná velikost a typ, excelentní kvalita srsti a výstavní kondice, fen?í hlava, dobrý výraz, elegantní krk, excelentní front, dostate?n? silné tlapy, volný pohyb

Mississippi-Missouri Xena

Katalognr: 52
Bewertung: V2
Klasse: Sieger
Richter: Victor Lobakin (AZ)
Bericht: Elegantní fena, excelentní kvalita srsti a stavba t?la, fen?í, ale silná hlava, excelentní výraz, správná silueta, dostate?n? silné tlapy, dobrý temperament

Aisha Arcolan z Litovelskeho Pomoravi

Katalognr: 53
Bewertung: V1
Klasse: Veteranen
Richter: Victor Lobakin (AZ)
Bericht: V dobré kondici vzhledem k v?ku, dobrá srst vzhledem k v?ku, dostate?ný temperament a povaha

Arcana Arcolan z Litovelskeho Pomoravi

Katalognr: 54
Bewertung: fehlt
Klasse: Veteranen
Richter: Victor Lobakin (AZ)

Abigale Crazy Cliff

Katalognr: 55
Bewertung: V1
Klasse: Ehren
Richter: Victor Lobakin (AZ)
Bericht: Správna velikost, typ a formát, srst by mohla být v lepší kvalit?, dobré proporce hlavy, dobrá barva o?í vzhledem k barv?, rovná horní linie, hrudní koš by mohl být lepší, dobrý temperament