Ausstellung Letohallen (N) 10.11.2019


Canned Heat

Katalognr: 168
Bewertung: V1
Klasse: Jugend
Richter: Annette Bystrup (DK)
Anwartschaft: CK, CERT, 2.BHK
Bericht: herlig type, massiv og kraftig, velprop m sterke benst, velprop hode, m korr lett velvet skalle, velutv bakhode, korr bredt ans små øyne, velpl ører, korr saksebitt, kvadratisk neseparti, utm front hals og overlinje, velvinklet, sterk etette poter, pass dobbeltpels, bev seg m velb hale, lange skritt, pass overlinje

Bikkjehaugens Run Forest Run

Katalognr: 169
Bewertung: V1
Klasse: Zwischen
Richter: Annette Bystrup (DK)
Anwartschaft: CK, 3.BHK
Bericht: masku, stubstfull, massiv, m sterke benst, massivt ghode, m fine prop, velutv bakhode, m velpl ører, små bredt pl øyne, som ligger litt dypt, kvadratisk neseparti, m korr saksebitt, leppene må ikke vøre dypere, herlig front, hals og overlinje, god brystdybde, velvinklet, dobbelpels, bev seg m velb hale, utm skrittlengde, velholdt overlinje

Trollnuffens Artige Sofus Ice

Katalognr: 170
Bewertung: V2
Klasse: Zwischen
Richter: Annette Bystrup (DK)
Bericht: sterk og massiv, litt lang i lenden, m sterke benst, velutv kropp for alderen, massivt hode, m velpl ører, dypt bakhode, velpl små øyne, m sunne omgivelser, kvadr neseparti, som er litt rynke, korr saksebitt, velutf front, pass dobbelpels, velv bak, sterke poter, bev seg m litt hlyt båret hale, uferdig i front, men pass til alderen, godt framspark

Skippers All Right

Katalognr: 171
Bewertung: V1
Klasse: Champion
Richter: Annette Bystrup (DK)
Anwartschaft: CK, 1.BHK, BOB
Bericht: massiv, masku, 7 år i god kond, sterk kropp og benst, sterke poter, rommelig kropp og god brystdybde, velvinklet, massivt hode, m litt dypt pl øyne, korr bakhode, m velpl ører, kvadrat neseparti, m litt rynker, korr saksebitt, pass dobbeltpels, utm front hals og overlinje, bev seg m velb hale, helrigt frapark, lange skritt

Tröndernuffens Beatles

Katalognr: 172
Bewertung: V3
Klasse: Champion
Richter: Annette Bystrup (DK)
Anwartschaft: CK
Bericht: masku, litt lett buet, kunne lønske mer rommelig kropp, og albuer snudde tettere til brystkassen, utm benst, herlig massiv hode, m korr dypt bakhode, velpl ører, tørt kvadrat neseparti, velpl små øyne, korr saksebitt, stpr litt innfot i fronten, herlig hals og overlinje, pass dobbeltpels, bev seg m litt høyt båret hale, velkoordinert, lange skritt

Disoranto Pact for A Purpose

Katalognr: 173
Bewertung: V2
Klasse: Champion
Richter: Annette Bystrup (DK)
Anwartschaft: CK, 4.BHK
Bericht: masku, kraftig, velprop, god benst massivt hode, tydelig stopp, velpl små mørke øyne, korr dypt bakhode, m velpl ører, tørt kvadrat neseparti, korr saksebitt, litt framskutt i fronten, sterk hals og overlinje, prima brystdybde, dobbelpels, bev seg m velb hale, litt bredt i sin forbensaksjon, utm fraspark, deilig temp

Trollnuffens Black Velvet

Katalognr: 174
Bewertung: V1
Klasse: Jugend
Richter: Annette Bystrup (DK)
Bericht: 9 mnd, pass sunbst og benst for alderen, velprop hode, velpl ører og tyd stopp, skal trenes i å sjekke tangbittet som er korr, velpl ører, rommelig bakhode, velpl små mørke øyne, kvadratisk neseparti gode åpne nesebor, utm front hals og overlinje, velvinklet bak, mangler ennå å utv litt muklatur, pass dobbeltpels, bev seg m velb hale, utm fraspark, pass stab for alderen

Chiqui Bears Moonlight Vega

Katalognr: 176
Bewertung: V2
Klasse: Jugend
Richter: Annette Bystrup (DK)
Bericht: 9mnd, femi, pass utv for alderen, m sterk benst, lett smelt hode, skallen kunne øsnkes mye bredere, velpl ører, velpl små mlrke øyne, godt tilleggende øyenrenne, litt lett i neseparti, m korr saksebitt, velutf front, utm hals og overlinje, velvinklet bak, kunne ønske litt mer samlede poter, pass pels for alderen, bev seg m velb hale, godt fraspark, meget uferdig i fronten, m pass til alderen

Bikkjehaugens Ragnhild

Katalognr: 177
Bewertung: V2
Klasse: Zwischen
Richter: Annette Bystrup (DK)
Bericht: femi, sterk kropp og kraftig benst, velvinklet, m sterke tette poter, massivt velprop hode, m korr dypt bakhode, og velpl ører, tyd stopp, rommelig skalle, vepl små øyne, kvadratisk neseparti m korr saksebitt, godt utf i fronten for alderen, utm hals og overlinje, dobbelpels, bev seg m velbhale, godt fraspark, pass forbensaksjon

Bikkjehaugens Rakel

Katalognr: 178
Bewertung: V1
Klasse: Zwischen
Richter: Annette Bystrup (DK)
Anwartschaft: CK, 1.BTK, BOS
Bericht: velprop og femi, velutv kropp og sterk benst, velprop hode, dyp og rommelig skalle, velpl ører, tørt kvadratisk neseparti, korr saksebitt, velpl små øyne, utm front hal sog ovelrinje, god brystdybde, velvinklet, sterke poter, bev sge m velb hale, herlig fraspark, god forbensaksjon, og herlig lange skritt

Coolbears Crazy Something Normal

Katalognr: 179
Bewertung: V1
Klasse: Offene
Richter: Annette Bystrup (DK)
Anwartschaft: CK
Bericht: femi, litt lett i kroppen, men pass utf front, sterke benst, velprop hode, m rmmelig dyp skalle, velpl ører, velpl små mørke øyne, tyd stopp, kvadratisk neseparti, m godt åpne nesebor, korr tangbitt, utm hals og ovelrinje, akseptabel dobbelpels i dag, sterke poter, bev seg m velb hale, litt tett bak, akseptabel skrittlengde

Bikkjehaugens Lykketroll

Katalognr: 180
Bewertung: V2
Klasse: Champion
Richter: Annette Bystrup (DK)
Anwartschaft: CK, 4.BTK
Bericht: femi, sunstfull m gode benst, sterk og rommelig kropp, bred sterk lend, massivt hode, m korr dypt bakhode, velpl ører, tydelig stopp, kvadratoisk neseparti m korr saksebitt, utm front hals og overlinje, pass dobbeltpels, musku brede lår, velvinklet, bev seg m lange skritt, utm fraspark

Schimos Corrine, Corrina

Katalognr: 181
Bewertung: V1
Klasse: Champion
Richter: Annette Bystrup (DK)
Anwartschaft: CK, 3.BTK
Bericht: femi, sterk benst, aning lett i kroppen, velprop hode, rommelig dyp skalle, velpl ører, velpl små øyne, kvadratisk neseparti, korr saksebitt, utm front hals og overlinje, pass dobbeltpels, sterke poter, bev seg m velb hale, helrig fraspark, lange skritt

Schimos All Way Up Melissa

Katalognr: 182
Bewertung: V1
Klasse: Veteranen
Richter: Annette Bystrup (DK)
Anwartschaft: CK, 2.BTK
Bericht: 8 år i god kond, femi, sterk kropp og benst, velvinklet m sterke poter, massiv og velprop hode, bra rommelig skalle, god dybde, velpl ører, tyd stopp, velpl små øyne, leppene må ikke være mer fyldige, korr skasebitt, utm front hal og overlinje, pass dobbeltpels, bev seg m velb hale, herlig fraspark, utm skrittlengde