Ausstellung Ljungskile (S) 26.08.2017


Auroranewfs Boss

Katalognr: 1
Bewertung: V1
Klasse: Jugend
Richter: Kurt Nilsson (S)
Anwartschaft: CK, 3.BHK, CERT

Masterpiece de Anmalamual

Katalognr: 2
Bewertung: V1
Klasse: Offene
Richter: Kurt Nilsson (S)
Anwartschaft: CK, R.CERT

Cannon Bears No Such Thing

Katalognr: 3
Bewertung: V3
Klasse: Champion
Richter: Kurt Nilsson (S)

Cayzencles Dark Legend af Diezel

Katalognr: 4
Bewertung: V1
Klasse: Champion
Richter: Kurt Nilsson (S)
Anwartschaft: CK, 2.BHK

Xtraordinary Gentleman Nuo Ozo Kalvu

Katalognr: 5
Bewertung: V2
Klasse: Champion
Richter: Kurt Nilsson (S)
Anwartschaft: CK, 4.BHK

Newettas Uffe Royal

Katalognr: 6
Bewertung: V1
Klasse: Veteranen
Richter: Kurt Nilsson (S)
Anwartschaft: CK, 1.BHK, BOB, BIG2

Nordkjerns Working On A Dream

Katalognr: 7
Bewertung: V2
Klasse: Offene
Richter: Kurt Nilsson (S)
Anwartschaft: CK, 2.BTK, R.CERT

Newettas A Bambi In Black And White

Katalognr: 8
Bewertung: V1
Klasse: Offene
Richter: Kurt Nilsson (S)
Anwartschaft: CK, 1.BTK, CERT, BOS