Ausstellung Lvov CACIB (UKR) 11.10.2014


Rommy Revolta od Trojske skaly

Katalognr: 96
Bewertung: V1
Klasse: Offene
Richter: Yevgeniya Tolpina (UKR)
Anwartschaft: CAC, CACIB, BOB