Ausstellung Mlada Boleslav CACIB (CZ) 21.07.2013


Power Cancrimo Zaloga Nelsona

Katalognr: 1
Bewertung: vv1
Klasse: Baby
Richter: Tibor Havelka (SK)

Amazing Hagrid Crazy Cliff

Katalognr: 2
Bewertung: p1
Klasse: Jüngsten
Richter: Tibor Havelka (SK)

Fantom Faundland

Katalognr: 3
Bewertung: V1
Klasse: Jugend
Richter: Tibor Havelka (SK)
Anwartschaft: CAC-J, Best Junior

Ori od Trojske skaly

Katalognr: 4
Bewertung: V1
Klasse: Zwischen
Richter: Tibor Havelka (SK)
Anwartschaft: CAC

Xento Gold od Jihlavske brany

Katalognr: 5
Bewertung: SG2
Klasse: Zwischen
Richter: Tibor Havelka (SK)

Apolo z Janovske ulicky

Katalognr: 6
Bewertung: SG3
Klasse: Offene
Richter: Tibor Havelka (SK)

Arty z Janovske ulicky

Katalognr: 7
Bewertung: SG2
Klasse: Offene
Richter: Tibor Havelka (SK)

Navaro od Trojske skaly

Katalognr: 8
Bewertung: V1
Klasse: Offene
Richter: Tibor Havelka (SK)
Anwartschaft: CAC

Balu z Povodi svratky

Katalognr: 9
Bewertung: V4
Klasse: Champion
Richter: Tibor Havelka (SK)

King of Helluland Michelangelo

Katalognr: 10
Bewertung: V1
Klasse: Champion
Richter: Tibor Havelka (SK)
Anwartschaft: CAC, CACIB, BOB

Vidar Black Denis Faundland

Katalognr: 11
Bewertung: V2
Klasse: Champion
Richter: Tibor Havelka (SK)
Anwartschaft: CAC-R, CACIB-R

Kenamu Bravo Master

Katalognr: 12
Bewertung: V3
Klasse: Champion
Richter: Tibor Havelka (SK)

Farao z Horpu

Katalognr: 13
Bewertung: V1
Klasse: Veteranen
Richter: Tibor Havelka (SK)
Anwartschaft: Best Veteran, BIS-Vet2

Abigale Crazy Cliff

Katalognr: 14
Bewertung: vv1
Klasse: Jüngsten
Richter: Tibor Havelka (SK)

Chalt Horpe z Horpu

Katalognr: 15
Bewertung: SG4
Klasse: Jugend
Richter: Tibor Havelka (SK)

Charley z Horpu

Katalognr: 16
Bewertung: SG3
Klasse: Jugend
Richter: Tibor Havelka (SK)

Fatima Faundland

Katalognr: 17
Bewertung: V2
Klasse: Jugend
Richter: Tibor Havelka (SK)

Pallas Athena od Trojske skaly

Katalognr: 18
Bewertung: V1
Klasse: Jugend
Richter: Tibor Havelka (SK)
Anwartschaft: CAC-Jgd

Olivie Newton John od Trojske skaly

Katalognr: 19
Bewertung: V1
Klasse: Zwischen
Richter: Tibor Havelka (SK)
Anwartschaft: CAC, CACIB

Cassioppeia z Brezinskeho zamku

Katalognr: 20
Bewertung: SG2
Klasse: Offene
Richter: Tibor Havelka (SK)

Sunny Lady Trilade

Katalognr: 21
Bewertung: SG1
Klasse: Offene
Richter: Tibor Havelka (SK)