Ausstellung Monclar de Quercy CAC (F) 04.05.2014


Hercule du Domaine de Cool Big Boss

Katalognr: 1
Bewertung: V1
Klasse: Zwischen
Richter: Roger Barenne (F)
Anwartschaft: CACS

D´Day de l´Iliade et l´Odyssée

Katalognr: 2
Bewertung: V1
Klasse: Champion
Richter: Roger Barenne (F)
Anwartschaft: BOB

Skippers On The Board To Black Elk

Katalognr: 3
Bewertung: V2
Klasse: Champion
Richter: Roger Barenne (F)

Inu Kuma de la Baie Blanche

Katalognr: 4
Bewertung: V1
Klasse: Jugend
Richter: Roger Barenne (F)
Anwartschaft: bester Junghund

Black Elk Holly-Day

Katalognr: 5
Bewertung: gut
Klasse: Offene
Richter: Roger Barenne (F)

Black Elk Iseult

Katalognr: 6
Bewertung: vielversprechend
Klasse: Jüngsten
Richter: Roger Barenne (F)