Ausstellung Mullsjö (S) 26.08.2016


Disoranto Pact for A Purpose

Katalognr: 1
Bewertung: V1
Klasse: Jugend
Richter: Attila Soos (HU)
Anwartschaft: CK 4.BHK CERT-R

Schimos Brothers In Arms

Katalognr: 2
Bewertung: V2
Klasse: Jugend
Richter: Attila Soos (HU)
Anwartschaft: CK

Nordkjerns Wrecking Ball

Katalognr: 3
Bewertung: V3
Klasse: Jugend
Richter: Attila Soos (HU)

Bikkjehaugens Hammer

Katalognr: 4
Bewertung: V2
Klasse: Zwischen
Richter: Attila Soos (HU)
Anwartschaft: CK

Gigalalines Al Capone

Katalognr: 5
Bewertung: V1
Klasse: Zwischen
Richter: Attila Soos (HU)
Anwartschaft: CK 3.BHK CERT

Gigalalines Atomic

Katalognr: 6
Bewertung: vorzüglich
Klasse: Zwischen
Richter: Attila Soos (HU)

Chiqui Bears Hhonken Jr.

Katalognr: 7
Bewertung: sehr gut
Klasse: Zwischen
Richter: Attila Soos (HU)

Bikkjehaugens Fabian

Katalognr: 8
Bewertung: V4
Klasse: Zwischen
Richter: Attila Soos (HU)

Threeponds Old Time Rock N Roll

Katalognr: 9
Bewertung: V3
Klasse: Zwischen
Richter: Attila Soos (HU)

Bikkjehaugens Edvin

Katalognr: 10
Bewertung: V3
Klasse: Champion
Richter: Attila Soos (HU)

Cannon Bears No Such Thing

Katalognr: 11
Bewertung: vorzüglich
Klasse: Champion
Richter: Attila Soos (HU)

Neverines Mr. Magoo

Katalognr: 12
Bewertung: V1
Klasse: Offene
Richter: Attila Soos (HU)

Cle Bas Ralph Lauren

Katalognr: 13
Bewertung: V2
Klasse: Champion
Richter: Attila Soos (HU)
Anwartschaft: CK 2.BHK

Skippers All Right

Katalognr: 14
Bewertung: V1
Klasse: Champion
Richter: Attila Soos (HU)
Anwartschaft: CK 1.BHK BOS

Xtraordinary Gentleman Nuo Ozo Kalvu

Katalognr: 15
Bewertung: V4
Klasse: Champion
Richter: Attila Soos (HU)

Kenoqunos Lajallacq af Monteidi

Katalognr: 16
Bewertung: vorzüglich
Klasse: Champion
Richter: Attila Soos (HU)

Guldbjörnens Herkules

Katalognr: 17
Bewertung: V2
Klasse: Veteranen
Richter: Attila Soos (HU)
Anwartschaft: CK

Cle Bas Hit The Road Jack

Katalognr: 18
Bewertung: V1
Klasse: Veteranen
Richter: Attila Soos (HU)
Anwartschaft: CK

Ferrylands Wendy Goes To Bear Cove

Katalognr: 19
Bewertung: V1
Klasse: Jugend
Richter: Attila Soos (HU)
Anwartschaft: CK 4.BTK

Gigalalines Avalon Bianca

Katalognr: 20
Bewertung: V2
Klasse: Zwischen
Richter: Attila Soos (HU)
Anwartschaft: CK

Bikkjehaugens Firestone

Katalognr: 21
Bewertung: V3
Klasse: Zwischen
Richter: Attila Soos (HU)

Cayuga Head Over Heels

Katalognr: 22
Bewertung: V1
Klasse: Zwischen
Richter: Attila Soos (HU)
Anwartschaft: CK 2.BTK CERT-R

Neverines Primavera

Katalognr: 23
Bewertung: V2
Klasse: Offene
Richter: Attila Soos (HU)
Anwartschaft: CK

Bumbibjörnarnas Everlasting Love

Katalognr: 24
Bewertung: V1
Klasse: Champion
Richter: Attila Soos (HU)
Anwartschaft: CK

Zejus Amazing Avicii

Katalognr: 25
Bewertung: V3
Klasse: Offene
Richter: Attila Soos (HU)

Cle Bas River Dance

Katalognr: 26
Bewertung: V1
Klasse: Offene
Richter: Attila Soos (HU)
Anwartschaft: CK 1.BTK CERT BOB

Kenoqunos Matricia af Conheid

Katalognr: 27
Bewertung: sehr gut
Klasse: Offene
Richter: Attila Soos (HU)

Lucky Bears Hall of Fame

Katalognr: 28
Bewertung: V2
Klasse: Champion
Richter: Attila Soos (HU)
Anwartschaft: CK

Guldbjörnens Black Pearl

Katalognr: 29
Bewertung: V4
Klasse: Offene
Richter: Attila Soos (HU)

Guldbjörnens Black Princess

Katalognr: 30
Bewertung: vorzüglich
Klasse: Offene
Richter: Attila Soos (HU)

Cle Bas Proud Mary

Katalognr: 31
Bewertung: vorzüglich
Klasse: Offene
Richter: Attila Soos (HU)

Frykbjörnens Beautiful Wilma

Katalognr: 32
Bewertung: sehr gut
Klasse: Offene
Richter: Attila Soos (HU)

Björnebandens Venus de Milo

Katalognr: 33
Bewertung: V1
Klasse: Veteranen
Richter: Attila Soos (HU)
Anwartschaft: CK 3.BTK