Ausstellung Nitra CACIB (SK) 16.01.2016


Captain Morgan Crazy Cliff

Katalognr: 1
Bewertung: vv1
Klasse: Baby
Richter: Gabriela Ridarcikova (SK)

Cayuga Just Back from Hollywood at Cancrimo

Katalognr: 2
Bewertung: fehlt
Klasse: Jugend
Richter: Gabriela Ridarcikova (SK)

Mississippi-Missouri Volcano of Love

Katalognr: 3
Bewertung: V1
Klasse: Jugend
Richter: Gabriela Ridarcikova (SK)
Anwartschaft: CAJC

Apachees A True Story

Katalognr: 4
Bewertung: V3
Klasse: Zwischen
Richter: Gabriela Ridarcikova (SK)

Balduf Black New Denis Bear

Katalognr: 5
Bewertung: V1
Klasse: Zwischen
Richter: Gabriela Ridarcikova (SK)
Anwartschaft: CAC

King of Helluland Baldinini

Katalognr: 6
Bewertung: V2
Klasse: Zwischen
Richter: Gabriela Ridarcikova (SK)
Anwartschaft: CAC-R

Ese Engregio Eref

Katalognr: 7
Bewertung: V2
Klasse: Offene
Richter: Gabriela Ridarcikova (SK)
Anwartschaft: CAC-R

King of Helluland Zoom To The Top

Katalognr: 8
Bewertung: V1
Klasse: Offene
Richter: Gabriela Ridarcikova (SK)
Anwartschaft: CAC, CACIB-R

Dark Pride Vitton

Katalognr: 9
Bewertung: V1
Klasse: Champion
Richter: Gabriela Ridarcikova (SK)
Anwartschaft: CAC, CACIB, BOB

Nordost-Lowe Darinka

Katalognr: 10
Bewertung: vv1
Klasse: Jüngsten
Richter: Gabriela Ridarcikova (SK)

Bartholina Milaya Bestiya

Katalognr: 11
Bewertung: V1
Klasse: Jugend
Richter: Gabriela Ridarcikova (SK)
Anwartschaft: CAJC

Johanne de Palais Longchamp

Katalognr: 12
Bewertung: V2
Klasse: Jugend
Richter: Gabriela Ridarcikova (SK)

Cayuga Hot Off The Press

Katalognr: 13
Bewertung: V1
Klasse: Zwischen
Richter: Gabriela Ridarcikova (SK)
Anwartschaft: CAC, CACIB-R

Topgallants Emersion

Katalognr: 14
Bewertung: V2
Klasse: Zwischen
Richter: Gabriela Ridarcikova (SK)
Anwartschaft: CAC-R

King of Helluland Yellow Rose

Katalognr: 15
Bewertung: V1
Klasse: Offene
Richter: Gabriela Ridarcikova (SK)
Anwartschaft: CAC, CACIB, BOS