Ausstellung Norrköping CACIB (S) 05.06.2017


Disoranto Pact for A Purpose

Katalognr: 1
Bewertung: SG1
Klasse: Offene
Richter: Gerard O´Shea (S)

Newettas Great Pretender

Katalognr: 2
Bewertung: V1
Klasse: Zwischen
Richter: Gerard O´Shea (S)
Anwartschaft: CK, 2.BHK, CERT, CACIB-R

Newettas Little Polar Bear

Katalognr: 3
Bewertung: V1
Klasse: B/J
Richter: Gerard O´Shea (S)
Anwartschaft: CK

Newettas Little Polar Bear

Katalognr: 3
Bewertung: V3
Klasse: Working
Richter: Gerard O´Shea (S)
Anwartschaft: R.CERT, CACIB-R

Newettas Uffe Royal

Katalognr: 4
Bewertung: V1
Klasse: Veteranen
Richter: Gerard O´Shea (S)
Anwartschaft: CK, 1.BHK, BOB, BIG2

Newettas Highest Bet for Future

Katalognr: 5
Bewertung: V1
Klasse: Zwischen
Richter: Gerard O´Shea (S)
Anwartschaft: CK, 4.BTK, CERT, CACIB-R

Cayuga Head Over Heels

Katalognr: 6
Bewertung: V1
Klasse: Champion
Richter: Gerard O´Shea (S)
Anwartschaft: CK, 1.BTK, CACIB, BOS

Qliz Zäta

Katalognr: 7
Bewertung: SG2
Klasse: Champion
Richter: Gerard O´Shea (S)

Björnebandens Venus de Milo

Katalognr: 8
Bewertung: V1
Klasse: Veteranen
Richter: Gerard O´Shea (S)
Anwartschaft: CK, 2.BTK

Qliz Uma

Katalognr: 9
Bewertung: V2
Klasse: Veteranen
Richter: Gerard O´Shea (S)
Anwartschaft: CK, 3.BTK