Ausstellung Sundsvall (S) 07.10.2017


Schimos Desolation Row

Katalognr: 1
Bewertung: V2
Klasse: Jugend
Richter: Monica Mattfolk (S)
Anwartschaft: CK

Cle Bas Wild Card

Katalognr: 2
Bewertung: V1
Klasse: Jugend
Richter: Monica Mattfolk (S)
Anwartschaft: CK

Bärenhjelms BR Zebulon Macahan

Katalognr: 3
Bewertung: V1
Klasse: Zwischen
Richter: Monica Mattfolk (S)
Anwartschaft: CK, R.CERT

Bikkjehaugens Fabian

Katalognr: 4
Bewertung: V4
Klasse: Champion
Richter: Monica Mattfolk (S)
Anwartschaft: CK

Threeponds Old Time Rock N Roll

Katalognr: 5
Bewertung: V2
Klasse: Offene
Richter: Monica Mattfolk (S)
Anwartschaft: CK

Asforsens Moonlight Miracle

Katalognr: 6
Bewertung: V2
Klasse: Champion
Richter: Monica Mattfolk (S)
Anwartschaft: CK, 3.BHK

Asforsens Moonraker

Katalognr: 7
Bewertung: V1
Klasse: Offene
Richter: Monica Mattfolk (S)
Anwartschaft: CK, 2.BHK, CERT

Cle Bas Ralph Lauren

Katalognr: 8
Bewertung: V1
Klasse: Champion
Richter: Monica Mattfolk (S)
Anwartschaft: CK, 1.BHK, BOB

Krambjörnens Light My Fire

Katalognr: 9
Bewertung: V3
Klasse: Champion
Richter: Monica Mattfolk (S)
Anwartschaft: CK, 4.BHK

Ulligardens Faboulus Lucia

Katalognr: 10
Bewertung: V2
Klasse: Jugend
Richter: Monica Mattfolk (S)
Anwartschaft: CK

Schimos Chimes of Freedom

Katalognr: 11
Bewertung: V1
Klasse: Jugend
Richter: Monica Mattfolk (S)
Anwartschaft: CK, 4.BTK

Bikkjehaugens Miss Mathilde

Katalognr: 12
Bewertung: V2
Klasse: Zwischen
Richter: Monica Mattfolk (S)
Anwartschaft: CK

Cle Bas U Are My Loveline

Katalognr: 13
Bewertung: V1
Klasse: Zwischen
Richter: Monica Mattfolk (S)
Anwartschaft: CK, 1.BTK, CERT, BOS

Schimos Born To Be Wild

Katalognr: 14
Bewertung: V1
Klasse: Offene
Richter: Monica Mattfolk (S)
Anwartschaft: CK, 3.BTK, R.CERT

Chiqui Bears Hhot Shot

Katalognr: 15
Bewertung: V2
Klasse: Offene
Richter: Monica Mattfolk (S)
Anwartschaft: CK

Zejus Amazing Star

Katalognr: 16
Bewertung: V1
Klasse: Champion
Richter: Monica Mattfolk (S)
Anwartschaft: CK, 2.BTK

Lucky Bears Hall of Fame

Katalognr: 17
Bewertung: V2
Klasse: Champion
Richter: Monica Mattfolk (S)
Anwartschaft: CK