Ausstellung Tartu (EST) 20.07.2014


Newfound Treasure Crossing Chance

Katalognr: 331
Bewertung: V1
Klasse: Jugend
Richter: George Schogol (GE)
Anwartschaft: CQ, Jun-CERT, Best Junior, Best Male1, BOS

Newfound Treasure Cutesy Corolla

Katalognr: 334
Bewertung: V1
Klasse: Jugend
Richter: George Schogol (GE)

Sakala Beatrice

Katalognr: 335
Bewertung: sehr gut
Klasse: Jugend
Richter: George Schogol (GE)

Black Imp Inspired Deli

Katalognr: 336
Bewertung: V1
Klasse: Offene
Richter: George Schogol (GE)
Anwartschaft: CQ, Best Female2

Kivisilmän Salapoliisi

Katalognr: 337
Bewertung: V2
Klasse: Offene
Richter: George Schogol (GE)
Anwartschaft: CQ, Best Female3

Kivisilmän Monitoimikone

Katalognr: 340
Bewertung: V1
Klasse: Champion
Richter: George Schogol (GE)
Anwartschaft: CQ, Best Female1, CERT, BOB, BIG2