Ausstellung Tartu (EST) 13.01.2018


Rockefeller

Katalognr: 437
Bewertung: V1
Klasse: Zwischen
Richter: Tania Edwards (SA)
Anwartschaft: CQ, Best Male1, BOS

Bossa ´N´ Magic Simply Survivor

Katalognr: 438
Bewertung: V1
Klasse: Champion
Richter: Tania Edwards (SA)
Anwartschaft: CQ, Best Male2

Ruby

Katalognr: 439
Bewertung: V2
Klasse: Jugend
Richter: Tania Edwards (SA)

Terra Viktorija Zachira

Katalognr: 440
Bewertung: V1
Klasse: Jugend
Richter: Tania Edwards (SA)
Anwartschaft: CQ, Best Junior, Best Female1, CERT, BOB

Fannjuf Akva-Marina

Katalognr: 441
Bewertung: V1
Klasse: Offene
Richter: Tania Edwards (SA)
Anwartschaft: CQ, Best Female3, CERT

Black Imp Inspired Frata

Katalognr: 442
Bewertung: V1
Klasse: Champion
Richter: Tania Edwards (SA)
Anwartschaft: CQ, Best Female2