Ausstellung Tresfjord (N) 08.07.2018


Newf-Bears Block Buster

Katalognr: 62
Bewertung: V1
Klasse: Zwischen
Richter: Dr. Augustin Ionescu (RO)
Anwartschaft: CK, CERT, 1.BHK, BOS

Bakkelygard Best Irish Flirt

Katalognr: 63
Bewertung: V1
Klasse: Champion
Richter: Dr. Augustin Ionescu (RO)
Anwartschaft: CK, 2.BHK

Goggen Cancrimo z Lednickiego Zakola

Katalognr: 64
Bewertung: SG2
Klasse: Champion
Richter: Dr. Augustin Ionescu (RO)

Schimos Chimes of Freedom

Katalognr: 65
Bewertung: V1
Klasse: Zwischen
Richter: Dr. Augustin Ionescu (RO)
Anwartschaft: CK, 2.BTK

Coolbears Cool Creation

Katalognr: 66
Bewertung: V2
Klasse: Offene
Richter: Dr. Augustin Ionescu (RO)
Anwartschaft: CK, 4.BTK

Schimos Boots of Spanish Leather

Katalognr: 67
Bewertung: V1
Klasse: Offene
Richter: Dr. Augustin Ionescu (RO)
Anwartschaft: CK, 3.BTK

Schimos Born To Be Wild

Katalognr: 68
Bewertung: V1
Klasse: Champion
Richter: Dr. Augustin Ionescu (RO)
Anwartschaft: CK, 1.BTK, BOB