Ausstellung Wieze CAC (B) 20.05.2017


Elvis Bear of Geletsland

Katalognr: 71
Bewertung: fehlt
Klasse: Jüngsten
Richter: Jan Counotte (B)

Prince Harry de Zandvijver

Katalognr: 72
Bewertung: V1
Klasse: Jugend
Richter: Jan Counotte (B)
Anwartschaft: Junior BOB

New Angels One Special for Life

Katalognr: 73
Bewertung: V1
Klasse: Offene
Richter: Jan Counotte (B)
Anwartschaft: CAC, BOB, BIG

Ursus Arctos van de Waterschans

Katalognr: 74
Bewertung: fehlt
Klasse: Offene
Richter: Jan Counotte (B)

Gumms Bearsmonster Olive Queen

Katalognr: 75
Bewertung: V1
Klasse: Zwischen
Richter: Jan Counotte (B)
Anwartschaft: CAC-R

Monica Bellucci des Seigneurs des O

Katalognr: 76
Bewertung: V1
Klasse: Offene
Richter: Jan Counotte (B)
Anwartschaft: CAC, BOS