Ausstellung Eskilstuna (S) 16.08.2015


Newettas Little Polar Bear

Katalognr: 1
Bewertung: V2
Klasse: Champion
Richter: Gina Ekström Persson (S)
Anwartschaft: CK 2.BHK

Gotham City Son de l´Etoile de Cyrice

Katalognr: 2
Bewertung: V1
Klasse: Offene
Richter: Gina Ekström Persson (S)

Ursa Danicas Il Bandito

Katalognr: 3
Bewertung: V3
Klasse: Champion
Richter: Gina Ekström Persson (S)
Anwartschaft: CK 3.BHK

Bumbibjörnarnas Dragonfly

Katalognr: 4
Bewertung: V1
Klasse: Champion
Richter: Gina Ekström Persson (S)
Anwartschaft: CK 1.BTK BOB BIG3

Sent Djons Pretschus Rojal Stajl

Katalognr: 5
Bewertung: disq
Klasse: Jugend
Richter: Gina Ekström Persson (S)

Goldbears Kickapoo

Katalognr: 6
Bewertung: V1
Klasse: Jugend
Richter: Gina Ekström Persson (S)
Anwartschaft: CK 3.BTK CERT-R

Bumbibjörnarnas Everlasting Love

Katalognr: 7
Bewertung: V2
Klasse: Zwischen
Richter: Gina Ekström Persson (S)

Sandbears Rubiks Cube

Katalognr: 8
Bewertung: V1
Klasse: Zwischen
Richter: Gina Ekström Persson (S)

Lucky Bears Hall of Fame

Katalognr: 9
Bewertung: V2
Klasse: Champion
Richter: Gina Ekström Persson (S)
Anwartschaft: CK 4.BTK

Ulligardens Chlo´e de Chocolate

Katalognr: 10
Bewertung: V2
Klasse: Offene
Richter: Gina Ekström Persson (S)
Anwartschaft: CK

Orizzas Una Bella

Katalognr: 11
Bewertung: V1
Klasse: Offene
Richter: Gina Ekström Persson (S)
Anwartschaft: CK 1.BTK CERT BOS

Growlers Mellow Martina Tossi

Katalognr: 12
Bewertung: V1
Klasse: Champion
Richter: Gina Ekström Persson (S)
Anwartschaft: CK 2.BTK