Ausstellung Innsbruck CACIB (A) 18.08.2018


Sent Djons Zheng Lee

Katalognr: 1
Bewertung: versprechend
Klasse: Jüngsten
Richter: Lisbeth Mach (CH)

Golden Oak River O´Bay

Katalognr: 2
Bewertung: V1
Klasse: Jugend
Richter: Lisbeth Mach (CH)
Anwartschaft: Jugendbester

Falco vom Bäzi-Bär

Katalognr: 3
Bewertung: SG2
Klasse: Offene
Richter: Lisbeth Mach (CH)

Vivaldi Ellyas von Wattenwil

Katalognr: 4
Bewertung: SG1
Klasse: Offene
Richter: Lisbeth Mach (CH)

Zenith degli Angeli Neri

Katalognr: 5
Bewertung: V2
Klasse: Champion
Richter: Lisbeth Mach (CH)
Anwartschaft: CACA-R, CACIB-R

Ursus Arctos van de Waterschans

Katalognr: 6
Bewertung: V1
Klasse: Champion
Richter: Lisbeth Mach (CH)
Anwartschaft: CACA, CACIB, BR, BOB

Victoria degli Angeli Neri

Katalognr: 7
Bewertung: V1
Klasse: Offene
Richter: Lisbeth Mach (CH)
Anwartschaft: CACA, CACIB-R

Beyond Dreams Midnight Bear

Katalognr: 8
Bewertung: fehlt
Klasse: Offene
Richter: Lisbeth Mach (CH)

Cheerio Miss Sofie von den Steller Buttjern

Katalognr: 9
Bewertung: V1
Klasse: Champion
Richter: Lisbeth Mach (CH)
Anwartschaft: CACA, CACIB

Bonaly Neufibär vom Rhein

Katalognr: 10
Bewertung: V1
Klasse: Veteranen
Richter: Lisbeth Mach (CH)
Anwartschaft: VET-S, BH, BOS