Ausstellung Kajaani (SF) 07.04.2018


Black Tower Everyones Gold

Katalognr: 1
Bewertung: V1
Klasse: Offene
Richter: Paula Heikkinen-Lehkonen (SF)
Anwartschaft: PU1, SA, BOB

Haumean Wenus

Katalognr: 2
Bewertung: V1
Klasse: Offene
Richter: Paula Heikkinen-Lehkonen (SF)
Anwartschaft: PN1, SA, SERT, BOS, MVA

Vaskipuron Hercules Hirmuinen

Katalognr: 3
Bewertung: V1
Klasse: Champion
Richter: Paula Heikkinen-Lehkonen (SF)
Anwartschaft: PU2, SA

Diipadaapa Clearly Star

Katalognr: 4
Bewertung: V1
Klasse: Veteranen
Richter: Paula Heikkinen-Lehkonen (SF)
Anwartschaft: PN2, SA, SERT-R, Vet-BOB, Vet-BIS4

Black Tower Dropdeaddiva

Katalognr: 5
Bewertung: V2
Klasse: Offene
Richter: Paula Heikkinen-Lehkonen (SF)
Anwartschaft: PN3, SA

Casa Ninos de Wotan Biskaya

Katalognr: 6
Bewertung: V3
Klasse: Offene
Richter: Paula Heikkinen-Lehkonen (SF)

Diipadaapa for Only Peace

Katalognr: 7
Bewertung: SG4
Klasse: Offene
Richter: Paula Heikkinen-Lehkonen (SF)

Haumean Rohveessori

Katalognr: 8
Bewertung: gut
Klasse: Veteranen
Richter: Paula Heikkinen-Lehkonen (SF)