Ausstellung Krakau CACIB (PL) 15.06.2013


Power Cancrimo Zaloga Nelsona

Katalognr: 1
Bewertung: vv1
Klasse: Baby
Richter: Oleg Yanchev (RUS)
Anwartschaft: best baby

Aplauz Canadian Pearl

Katalognr: 2
Bewertung: V1
Klasse: Jugend
Richter: Oleg Yanchev (RUS)
Anwartschaft: junior winner

Lagos z Helmowego Jaru

Katalognr: 3
Bewertung: V2
Klasse: Jugend
Richter: Oleg Yanchev (RUS)

Neverines Knock Knock Who´s There

Katalognr: 4
Bewertung: V1
Klasse: Zwischen
Richter: Oleg Yanchev (RUS)
Anwartschaft: CWC

Brazyl z Lednickiego Zakola

Katalognr: 5
Bewertung: V1
Klasse: Offene
Richter: Oleg Yanchev (RUS)
Anwartschaft: CWC, CACIB-R

Black Pretender Kazko Slupski

Katalognr: 6
Bewertung: fehlt
Klasse: Champion
Richter: Oleg Yanchev (RUS)

Morfeusz Zaloga Nelsona

Katalognr: 7
Bewertung: V1
Klasse: Champion
Richter: Oleg Yanchev (RUS)
Anwartschaft: CWC, CACIB

Chernaya Mafia Zebra Time

Katalognr: 8
Bewertung: vv1
Klasse: Baby
Richter: Oleg Yanchev (RUS)

Prima Cancrimo Zaloga Nelsona

Katalognr: 9
Bewertung: vv2
Klasse: Baby
Richter: Oleg Yanchev (RUS)

Czarli z Psiej Gawry

Katalognr: 10
Bewertung: vv1
Klasse: Jüngsten
Richter: Oleg Yanchev (RUS)

Dafne Cato Sunion

Katalognr: 11
Bewertung: V4
Klasse: Jugend
Richter: Oleg Yanchev (RUS)

Karina z Helmowego Jaru

Katalognr: 12
Bewertung: V2
Klasse: Jugend
Richter: Oleg Yanchev (RUS)

Prosto W Serce Viva Zabajka

Katalognr: 13
Bewertung: V1
Klasse: Jugend
Richter: Oleg Yanchev (RUS)
Anwartschaft: junior winner, best junior

Szumiaca Preria Wichrowe Laki

Katalognr: 14
Bewertung: V3
Klasse: Jugend
Richter: Oleg Yanchev (RUS)

Tamiza Beautiful Great Dane

Katalognr: 15
Bewertung: fehlt
Klasse: Jugend
Richter: Oleg Yanchev (RUS)

Way To Go Nuo Ozo Kalvu

Katalognr: 16
Bewertung: SG1
Klasse: Zwischen
Richter: Oleg Yanchev (RUS)

Smooth Power Cascade

Katalognr: 17
Bewertung: V3
Klasse: Offene
Richter: Oleg Yanchev (RUS)

Cookie Dona Black Koralle

Katalognr: 18
Bewertung: V1
Klasse: Offene
Richter: Oleg Yanchev (RUS)
Anwartschaft: CWC, CACIB, BOB

Nikandra z Ogrodow Ateny

Katalognr: 19
Bewertung: V2
Klasse: Offene
Richter: Oleg Yanchev (RUS)
Anwartschaft: CACIB-R