Ausstellung Mohelnice Specialty (CZ) 27.09.2015


Alvin El.Fibama

Katalognr: 1
Bewertung: sehr gut
Klasse: Jugend
Richter: Nemanja Jovanovic (SRB)
Bericht: In the type of the breed, needs to be stronger, still developing head, have to be wider, good neck, needs more chest, free elbows, still soft topline, correct tail, enough well angulated rear, needs better coat and movement v typu plemene, potřebuje zesílit, hlava stále ve vývoji, potřebuje být širší, dobrý krk, potřebuje větší hrudník, volné lokty, stále měkká horní linie, korektní ocas, dosatečně dobře úhlené končetiny, potřebuje lepší srst a pohyb

Apachees A True Story

Katalognr: 2
Bewertung: V4
Klasse: Jugend
Richter: Nemanja Jovanovic (SRB)
Bericht: Correct type, strong, masculine head, needs to be shorter in muzzle, needs less skin in the neck, good chest and topline, closing elbows, good coat and rear, needs better front movement korektní typ, silný, samčí hlava, potřebuje kratší mordu, potřebuje méně kůže na krku, dobrý hrudník a horní linie, sbíhavé lokty, dobrá srst a záď, potřebuje lepší pohyb vepředu

I´m A Star Canadian Beardog

Katalognr: 3
Bewertung: V3
Klasse: Jugend
Richter: Nemanja Jovanovic (SRB)
Bericht: Very good type and proportion, still in development, needs more body, nice head, correct neck, needs less skin on neck, correct topline, needs more chest, steep upper arm, correct coat, needs better front movement velmi dobrý typ a proporce, pořád ve vývoji, potřebuje více hmoty, pěkná hlava, korektní krk, potřebuje méně kůže na krku, korektní horní linie, potřebuje větší hruď, strmé předloktí, korektní srst, potřebuje lepší přední pohyb

King of Helluland Baldinini

Katalognr: 4
Bewertung: V1
Klasse: Jugend
Richter: Nemanja Jovanovic (SRB)
Anwartschaft: CAC-Jgd, Best Junior
Bericht: Excellent type and proportions, nice head still in developing, excellent neck, slightly free in elbows, enough strong topline, well angulated, with good coat, still have to improve in substance, needs better front movement výborný typ a proporce, pěkná hlava stále ve vývoji, výborný krk, trochu volné lokty, dosatatečně silná horní linie, dobré úhlení končetin, dobrá srst, potřebuje nabrat hmotu, potřebuje lepší přední pohyb

Little Bears Welcome You Finally Got

Katalognr: 5
Bewertung: V2
Klasse: Jugend
Richter: Nemanja Jovanovic (SRB)
Bericht: Excellent type and proportions, medium strong, nice head, excellent neck and topline, bit short upper arm, good angulation, excellent coat, clean movement výborný typ a proporce, středně silný, pěkná hlava, výborný krk a horní linie, kratší předloktí, dobré úhlení, výborná srst, čistý pohyb

Sent Djons Perfect for Vantolla

Katalognr: 6
Bewertung: vorzüglich
Klasse: Jugend
Richter: Nemanja Jovanovic (SRB)
Bericht: Correct type, medium strong, still in developing, needs more substance, good head for the age, excellent neck, needs to improve in chest, enough good topline, good rear and tail, free elbows, needs better coat korektní typ, středně silný, pořád ve vývoji, potřebuje více hmoty, dobrá hlava vzhledem k věku, výborný krk, potřebujue lepší hruď, dostatečně dobrá horní linie, dobrý ocas, volné lokty, potřebuje lepší srst

Apachees All Around Me

Katalognr: 7
Bewertung: V3
Klasse: Zwischen
Richter: Nemanja Jovanovic (SRB)
Bericht: Correct type, bit long, masculine head, could be shorter in muzzle, excellent neck and chest, short upper arm, well angulated rear, steep in croup, good coat, needs better front movement korektní typ, trochu dlouhý, samčí hlava, mohl by mít kratší mordu, výborný krk a hruď, kratší předloktí, dobré úhlení končetin, strmá záď, dobrá srst, potřebuje lepší přední pohyb

Balduf Black New Denis Bear

Katalognr: 8
Bewertung: V1
Klasse: Zwischen
Richter: Nemanja Jovanovic (SRB)
Anwartschaft: CAC
Bericht: Correct type and proportions, medium strong, nice head, excellent neck and chest, strong topline, needs more angulation in rear, more muscle, good tail and coat, correct in movement korektní typ a proporce, středně silný, pěkná hlava, výborný krk a hrudník, silná horní linie, potřebuje lepší úhlení zadních končetin, více svalstva, dobrý ocas a srst, korektní pohyb

Black Boomer Angels Gaboo

Katalognr: 9
Bewertung: SG4
Klasse: Zwischen
Richter: Nemanja Jovanovic (SRB)
Bericht: Correct type, strong, masculine head, could be shorter in muzzle, good neck, strong topline, bit short upper arm, needs longer tail, more angulation in rear, good coat, needs better movement korektní typ, silný, samčí hlava, mohl by mít kratší mordu, dobrý krk, silná horní linie, kratší předloktí, potřebuje delší ocas a lepší úhlení vzadu, dobrá srst, potřebuje lepší pohyb

Guy of Hope Moon Bear

Katalognr: 10
Bewertung: V2
Klasse: Zwischen
Richter: Nemanja Jovanovic (SRB)
Anwartschaft: CAC-R
Bericht: Excellent type, very nice head, good neck and topline, needs wider chest, bit narrow in front, well angulated, good coat, bit closed in movement comming and going výborný typ, velmi pěkná hlava, dobrý krk a horní linie, potřebuje širší hrudník, trochu úzký vpředu, dobré úhlení končetin, dobrá srst, úzký pohyb

Alien Bow Just One Dream

Katalognr: 11
Bewertung: fehlt
Klasse: Offene
Richter: Nemanja Jovanovic (SRB)

As You Wish Bear Mountain

Katalognr: 12
Bewertung: V2
Klasse: Offene
Richter: Nemanja Jovanovic (SRB)
Anwartschaft: CAC-R
Bericht: Excellent type, good proportions, nice head, could be wider, excellent neck and chest, bit free elbows, correct topline and rear, good coat, bit close in front movement výborný typ, dobré proporce, pěkná hlava, mohla by být širší, výborný krk a hrudník, volnější lokty, korektní horní linie a ocas, dobrá srst, trochu úzký pohyb vpředu

Astonish Martin B. Angels Gaboo

Katalognr: 13
Bewertung: fehlt
Klasse: Offene
Richter: Nemanja Jovanovic (SRB)

Eragon Black Koralle

Katalognr: 14
Bewertung: SG4
Klasse: Offene
Richter: Nemanja Jovanovic (SRB)
Bericht: Correct type, could be stronger for a male, with more substance, good head which could be wider, needs to improve in chest, steep upper arm, correct topline, well angulated rear, needs more muscle, enough good coat, weak in front movement korektní typ, mohly by být silnější s více hmotou, dobrá hlava, mohla by být širší, potřebuje zlepšit hrudník, strmé předloktí, korektní horní linie, dobré úhlení končetin, potřebuje více svalů, dostatečná kvalita srsti, slabý v pohybu

Happy Bear for Me of Canadian Beardog

Katalognr: 15
Bewertung: V3
Klasse: Offene
Richter: Nemanja Jovanovic (SRB)
Bericht: Correct type and proportions, very nice head, excellent neck and topline, bit short upper arm, enough well angulated rear, good coat quality, could be better prepared for the show korektní typ a proporce, velmi pěkná hlava, výborný krk a horní linie, kratší předloktí, dostatečně úhlené končetiny, dobrá kvalita srsti, mohl by být lépe připraven na výstavu

King of Helluland You Are The Best

Katalognr: 16
Bewertung: V1
Klasse: Offene
Richter: Nemanja Jovanovic (SRB)
Anwartschaft: CAC, Bohemia Cup Platz3
Bericht: Excellent type and proportions, very nice head, could have less skin, excellent neck and topline, deep chest, well angulated, excellent coat and movement, enough good tail výborný typ a proporce, velmi pěkná hlava, mohla by mít méně kůže, výborný krk a horní linie, hluboký hrudník, dobré úhlení končetin, výborná srst a pohyb, dostatečný ocas

Arty z Janovske ulicky

Katalognr: 17
Bewertung: V4
Klasse: Winner
Richter: Nemanja Jovanovic (SRB)
Bericht: Very good type and proportions, correct head, needs stronger underjaw, darker eyes, good neck and chest, bit short upper arm, neesds stronger topline, excellent rear and coat velmi dobrý typ a proporce, korektní hlava, potřebuje silnější spodní čelist a tmavší oko, dobrý krk a hrudník, kratší předloktí, potřebuje silnější horní linii, výborná záď a srst

Casper Little Bears Black Koralle

Katalognr: 18
Bewertung: V1
Klasse: Winner
Richter: Nemanja Jovanovic (SRB)
Anwartschaft: CAC, Best male, BOB, Bohemia Cup Platz1
Bericht: Excellent type, good proportions, lovely head and expression, very nice neck and topline, deep chest, well angulated, slightly close in rear movement, excellent coat výborný typ, dobré proporce, krásná hlava a výraz, velmi pěkný krk a horní linie, hluboký hrudník, dobré úhlení, užší pohyb vpředu, výborná srst

Crash Bandicoot Black Koralle

Katalognr: 19
Bewertung: V3
Klasse: Winner
Richter: Nemanja Jovanovic (SRB)
Bericht: Excellent type, lovely head and expression, very nice neck and topline, good chest, bit free elbows, well angulated, good coat, bit close in hooks in movement výborný typ, krásná hlava a výraz, velmi pěkný krk a horní linie, dobrý hrudník, volnější lokty, dobré úhlení končetin, dobrá srst, užší pohyb vzadu

King of Helluland Feel The Win

Katalognr: 20
Bewertung: V2
Klasse: Winner
Richter: Nemanja Jovanovic (SRB)
Anwartschaft: CAC-R
Bericht: Excellent type, nice head, could have less skin on neck, excellent chest and topline, well angulated, excellent coat and movement výborný typ, pěkná hlava, mohl by mít méně kůže na krku, výborná hruď a horní linie, dobré úhlení končetin, výborná srst a pohyb

Agaton Arcolan z Litovelskeho Pomoravi

Katalognr: 21
Bewertung: V1
Klasse: Honour
Richter: Nemanja Jovanovic (SRB)
Bericht: Excellent type, good proportions, nice head, could be wider in muzzle, excellent neck, chest and topline, bit short upper arm, well angulated rear, bit steep in croup, good coat, enough drive in movement výborný typ, dobré proporce, pěkná hlava, mohl by mít širší mordu, výborný krk, hruď i horní linie, trochu kratší předloktí, dobré úhlení končetin, strmější záď, dobrá srst, dostatečně energický pohyb

Anessa Bear of The Monk

Katalognr: 22
Bewertung: fehlt
Klasse: Jüngsten
Richter: Sergej Vanzha (SK)

Avensis Bear of The Monk

Katalognr: 23
Bewertung: vv1
Klasse: Jüngsten
Richter: Sergej Vanzha (SK)
Anwartschaft: Best Puppy
Bericht: 8 měsíční, středně vysoká, elegantní, korektní formát, dobrá kostra, pěkně modelovaná fenčí hlava, dobře řezané pysky, tmavé oko, korektní ucho, elegantní krk, korektní horní linie, výborně zaúhlená, dobrý hrudník, dobrá mechanika pohybu

Little Bears Under The Story

Katalognr: 24
Bewertung: fehlt
Klasse: Jugend
Richter: Sergej Vanzha (SK)

Tiffany od Trojske skaly

Katalognr: 25
Bewertung: V1
Klasse: Jugend
Richter: Sergej Vanzha (SK)
Anwartschaft: CAC-Jgd
Bericht: 9 měsíční, pěkná kostra, trochu menší, elegantní, dobrá kostra, korektní formát, pěkně řezaná hlava, pevný skus, plnochrupá, široká papula, pysky by mohly být trochu lépe řezané, korektní stop, tmavé oko, korektní ucho, korektní krk a horní linie, trošku sražený zadek, velmi dobře zaúhlená, výborný hrudník, trošku naúzko vzadu v pohybu, dobrá mechanika pohybu

Alexis Queen King of Endoras

Katalognr: 25
Bewertung: V4
Klasse: Zwischen
Richter: Sergej Vanzha (SK)
Bericht: 16 měsíční, středně vysoká, pevná kostra, dobrý formát, dobrá substance, pěkně modelovaná hlava, mohla by mít trochu lepší tvar pysků, lépe vyznačený stop, korektní oko a ucho, korektní krk a horní linie, sražený zadek, strmější vepředu, dobře zaúhlená vzadu, dobrý hrudník, tochu naúzko vzadu, pohyb by měl být více temperamentnější

Anabrix z Celechovicke navsi

Katalognr: 26
Bewertung: vorzüglich
Klasse: Zwischen
Richter: Sergej Vanzha (SK)
Bericht: 16 měsíční, středně vysoká, elegantní, dobrá kostra, dobrá substance, dobrý formát, pěkná hlava, papula je tochu užší v nosní partii, pysky by měly být výraznější, korektní oko a ucho, korektní krk a horní linie, zadek je trochu kratší a sražený, strmější vepředu, dobře zaúhlená vzadu, dobrý hrudník, trochu naúzko vzadu, korektní zepředu, volný pohyb

Black Rose Angels Gaboo

Katalognr: 27
Bewertung: V2
Klasse: Zwischen
Richter: Sergej Vanzha (SK)
Anwartschaft: CAC-R
Bericht: 17 měsíční, středně vysoká, velmi krásná fenka, trochu tlustší, korektní formát, výborná kostra, výborná substance, pěkně řezaná hlava, pěkně krojené pysky ale horní by měly být trochu výraznější, korektní oko a ucho, elegantní krk, trochu menší horní linie, výborně zaúhlená, výborný hrudník, výborná mechanika pohybu

Darling Mia Queen Dannad

Katalognr: 28
Bewertung: V3
Klasse: Zwischen
Richter: Sergej Vanzha (SK)
Bericht: 16 měsíční, středně vysoká, pevná kostra, korektní formát, dobrá substance, velmi dobře modelovná hlava, korektní skus, plnochrupá, pěkně krojené pysky, trochu výraznější líce, oči odpovídají hnědé barvě, korektní stop, korektní uši, elegantní krk a korektní horní linie, strmější vepředu, volný loket, výborně zaúhlená vzadu, dobrý hrudník, trochu naúzko vzadu, korektní vepředu, volný pohyb

King of Helluland Aurora

Katalognr: 29
Bewertung: V1
Klasse: Zwischen
Richter: Sergej Vanzha (SK)
Anwartschaft: CAC, Bohemia Cup Platz4
Bericht: 22 měsíční, středně vysoká, krásná fena, výborná kostra, výborný formát, srst by měla být trochu lepší, krásně modelovaná hlava, krásně řezané pysky, korektní stop, korektní oko a ucho, elegantní krk a horní linie, výborně zaúhlená, trochu volnější loket, dobrá substance, korektní vzadu i vpředu v pohybu, výborná mechanika pohybu, výborný temperament

Sandra od Trojske skaly

Katalognr: 30
Bewertung: vorzüglich
Klasse: Zwischen
Richter: Sergej Vanzha (SK)
Bericht: 16 měsíční, středně vysoká, trochu kratší, dobrá kostra, dobrý hrudník, krásně řezaná hlava, pěkně krojené pysky, trochu širší líce, korektní stop, oko a ucho, kratší a níže nasazený krk, trochu slabší v kohoutku, menší horní linie, výborně zaúhlená, korektní zepředu i vzadu, dobrá mechanika pohybu

Ali Mou Just One Dream

Katalognr: 31
Bewertung: vorzüglich
Klasse: Offene
Richter: Sergej Vanzha (SK)
Bericht: 2 roční, středně vysoká, dobrý formát, výborná substance i kostra, tučná, krásně řezaná hlava, pěkně krojené pysky, dobrý stop, korektní oko a ucho, krásná fenka, korektní krk a trochu menší horní linie, výborně zaúhlená, výborný hrudník, korektní zepředu i vzadu, trochu těžší v pohybu

Alijana Angels Gaboo

Katalognr: 32
Bewertung: V2
Klasse: Offene
Richter: Sergej Vanzha (SK)
Anwartschaft: CAC-R
Bericht: 2,5 roční, středně vysoká, elegantní fenka, trochu chybí substance, výstavní, pěkně řezaná hlava, pevný skus, plnochrupá, mohla by mít širší papulu, korektí oko a ucho, elegantní krk, korektní horní linie, strmá zepředu, volný loket, výborně zaúhlená vzadu, korektní zepředu i vzadu, volný pohyb

Anny Loo Just One Dream

Katalognr: 33
Bewertung: vorzüglich
Klasse: Offene
Richter: Sergej Vanzha (SK)
Bericht: 2 roční, středně vysoká, elegantní, trochu chybí substance, úzky bok, dobrá kostra, pěkně modelovaná hlava, korektní skus a plnochrupá, papula by mohla být širší a hlubší, trochu zatáhnutý stop, korektní oko a ucho, elegantní krk a korektní horní linie, strmější vepředu, dobře zaúhlená vzadu, hrudník musí být širší, korektní vzadu i vpředu, volný pohyb

Calambeta Eref

Katalognr: 34
Bewertung: V3
Klasse: Offene
Richter: Sergej Vanzha (SK)
Bericht: 4 roční, středně vysoká, elegantní fenka, korektní formát, výborná kostra, dostatečná substance, pěkně modelovaná hlava, perfektně krojené pysky, korektní oko a ucho, korektní krk a horní linie, výborně zaúhlená, volnější loket, trochu užší hrudník, naúzko vzadu, korektní vpředu, trochu níže nasazený ocas v pohybu, trochu vázané zadní nohy v pohybu

C´Shaggy Bears Snezna Brana

Katalognr: 35
Bewertung: fehlt
Klasse: Offene
Richter: Sergej Vanzha (SK)

Grace Canadian Beardog

Katalognr: 36
Bewertung: fehlt
Klasse: Offene
Richter: Sergej Vanzha (SK)

J´Lo Black Brothers

Katalognr: 37
Bewertung: fehlt
Klasse: Offene
Richter: Sergej Vanzha (SK)

King of Helluland Voice of An Angel

Katalognr: 38
Bewertung: V4
Klasse: Offene
Richter: Sergej Vanzha (SK)
Bericht: 2,5 roční, středně vysoká, trochu kratší formát, dobrá kostra, krásně řezaná hlava, pěkně krojené pysky, korektní oko a ucho, trochu kratší krk, korektní horní linie, trochu strmější zepředu a volný loket, výborně zaúhlená vzadu, dobrý hrudník, v pohybu je korektní vepředu i vzadu, volný pohyb

King of Helluland Yellow Rose

Katalognr: 39
Bewertung: V1
Klasse: Offene
Richter: Sergej Vanzha (SK)
Anwartschaft: CAC, best female, BOS, Bohemia Cup Platz 2
Bericht: 2 roční, středně vysoká, elegantní, pevná kostra, korektní formát, pěkně řezaná hlava, korektní skus, plnochrupá, krásně krojené pysky, široká a prostorná papula, korektní oko a ucho, korektní stop, elegantní krk, korektní horní linie, výborně zaúhlená, volnější loket, dostatečně substancí, výborná mechanika pohybu, prostorný krok

Abigale Crazy Cliff

Katalognr: 40
Bewertung: V4
Klasse: Winner
Richter: Sergej Vanzha (SK)
Bericht: 2,5 roční, vysoká, korektní formát, dobrá kostra, dobrá substance, dobře modelovaná hlava, trochu níže spuštěná papula, pysky by mohly být lépe krojené, širší v nosní partii, oči odpovídají hnědé barvě, korektní ucho, korektní krk a horní linie, dobře zaúhlená vpředu i vzadu, trochu volnější loket, dobrý hrudník, v pohybu trochu naúzko vzadu, korektní vepředu, volný pohyb

Arcana Arcolan z Litovelskeho Pomoravi

Katalognr: 41
Bewertung: V2
Klasse: Winner
Richter: Sergej Vanzha (SK)
Anwartschaft: CAC-R
Bericht: 7 roční, středně vysoká, krásná fena, korektní formát, výborná kostra, výborná substance, tlustá, pekně modelovaná hlava, papula je trochu spuštěná dolů, pěkně krojené pysky, trochu kratší krk, trochu měkčí horní linie, trochu strmější vepředu, výborně zaúhlená vzadu, široký a hluboký hrudník, korektní vzadu i vepředu, dobrá mechanika pohybu, těžký pohyb, slabší temperament

Bianca Queen Dannad

Katalognr: 42
Bewertung: vorzüglich
Klasse: Winner
Richter: Sergej Vanzha (SK)
Bericht: 6,5 roční, vysoká, mohutná, dobrá kostra, korektní formát, výborná substance, pěkně krojená hlava ale trochu spuštěná papula a zatáhnutý stop, oči odpovídají hnědé barvě, korektní ucho, trochu kratší krk, měkčí horní linie, výborně zaúhlená, výborný hrudník, velmi překrmená, korektní vzadu, trochu naúzko vepředu, těžší pohyb kvůli zbytečné váhy

Coca Cola Bear Mountain

Katalognr: 43
Bewertung: V1
Klasse: Winner
Richter: Sergej Vanzha (SK)
Anwartschaft: CAC
Bericht: 2 roční, středně vysoká, elegantní fenka, korektní formát, výborná kostra, krásně modelovaná hlava, výborně řezané pysky, korektní oko a ucho, elegantní krk, korektní horní linie, dobrý hrudník, dobře zaúhlená, volnější loket, korektní vzadu i vpředu, v pohybu trochu měkčí horní linie, volný pohyb

Dafne Black Koralle

Katalognr: 44
Bewertung: V3
Klasse: Winner
Richter: Sergej Vanzha (SK)
Bericht: 2,5 roční, středně vysoká, elegantní, trochu jemnější fenka, trochu kratší formát, pěkně modelovaná hlava, pěkně krojené pysky, celkově trochu užší, korektní stop, ucho i oko, korektní krk a horní linie, trochu strmější vpředu, volnější loket, výborně zaúhlená vzadu, hrudník by měl být širší a hlubší, užší bok, trochu užší vpředu i vzadu v pohybu, výborná mechanika volného pohybu

Anie Black Koralle

Katalognr: 45
Bewertung: V1
Klasse: Veteranen
Richter: Sergej Vanzha (SK)
Anwartschaft: Best Veteran
Bericht: 9 roční, středně vysoká, výborný typ, korektní formát, výborná kostra, krásně modelovaná hlava, korektní skus, plnochrupá na svůj věk, pěkně krojené pysky, korektní stop, korektní oko a ucho, elegantní krk a korektní horní linie, výborně zaúhlená, trochu volnější loket, výborný hrudník, korektní vzadu i vpředu, velmi dobrá mechanika pohybu

Ante Arcolan z Litovelskeho Pomoravi

Katalognr: 46
Bewertung: V1
Klasse: Honour
Richter: Sergej Vanzha (SK)
Bericht: 7 roční, středně vysoká, korketní formát, výborná kostra, dobrá substance, široká, pěkně modelovaná hlava, korektní skus, plnochrupá, korektní stop, oko i ucho, trochu kratší krk, korektní horní linie, výborně zaúhlená, široký a hluboký hrudník, trochu užší vzadu, korektní vpředu, velmi dobrá mechanaka pohybu