Ausstellung Valerbanen (N) 20.07.2019


Bikkjehaugens Run Forest Run

Katalognr: 221
Bewertung: V1
Klasse: Zwischen
Richter: Hanne Laine Jensen (DK)
Anwartschaft: CK, 1.BHK, BOB
Bericht: Maskulin.Imponerende,medkort kroppstykke.Passendebredt, velutfylt hode. Bra ører. Øynenemå ikkeliggedypere. Nesepartiet har tilstrekkelig lenddeogdybde. Leppenemå ikkeværelysere.Korr. bitt.God hals, overlinje og hale.Dyp, rommeligkropp. Norm. vinkler og benstamme.Beveger segparalelt og stabilt. Fin pels

Skippers All Right

Katalognr: 222
Bewertung: V1
Klasse: Champion
Richter: Hanne Laine Jensen (DK)
Anwartschaft: CK, 2.BHK
Bericht: 6 1/2 år.Mask. velbal. medpasse kort kroppstykke. Stort, velformethode. Smukkeører. Aksep.øyne. Tilstr. langtneseparti, som kunnevært en anelse bredere.Korr. bit.God hals og overlinje. Velbåe hale. Rommelig kropp. Normalevinklerog sterk benstamme.Beveger segmedletthet og paralelt. Fin pels

Bikkjehaugens Lykketroll

Katalognr: 223
Bewertung: V1
Klasse: Champion
Richter: Hanne Laine Jensen (DK)
Bericht: Feminin, med tilstrekkelig kort kroppstykke. Dyp, rommelig kropp. Velformet, passe bredt og dypt hode. Markertstopp.Passendelangtog bredtneseparti,med korr.bit. God hals. Fronten erlavt stilt ogoverlinjen kunnevørtmervannrett. God hale. Norm.vinklet og sterk benstamme.mellomånden en anelsebløt.Bevegel.erilstrekkeligaktive, men noetrangbak. Bra pels