Ausstellung Villepinte Spécial de Race CAC (F) 01.06.2019


Jedis Park Newton

Katalognr: 1
Bewertung: V1
Klasse: Zwischen
Richter: Jean-Paul Kerihuel (F)
Anwartschaft: CAC-R

Juneau To Inkomo des Oursons de Svalbard

Katalognr: 2
Bewertung: V1
Klasse: Offene
Richter: Jean-Paul Kerihuel (F)
Anwartschaft: CAC, BOB

Junior des Oursons de l´Aisne

Katalognr: 3
Bewertung: V2
Klasse: Offene
Richter: Jean-Paul Kerihuel (F)

Nelson des Arpents du Soleil

Katalognr: 4
Bewertung: V3
Klasse: Offene
Richter: Jean-Paul Kerihuel (F)

Mon Bad Gone de l´Arche des Pierres Dorées

Katalognr: 4
Bewertung: V1
Klasse: Champion
Richter: Jean-Paul Kerihuel (F)

Jedis Park New Black Star

Katalognr: 5
Bewertung: V1
Klasse: Zwischen
Richter: Jean-Paul Kerihuel (F)
Anwartschaft: CAC-R

Godwin de Child of Brice

Katalognr: 6
Bewertung: V1
Klasse: Offene
Richter: Jean-Paul Kerihuel (F)
Anwartschaft: CAC, BOS

Neiva des Arpents du Soleil

Katalognr: 7
Bewertung: V2
Klasse: Offene
Richter: Jean-Paul Kerihuel (F)

La Framboise de la Terre des Ours

Katalognr: 8
Bewertung: V1
Klasse: Champion
Richter: Jean-Paul Kerihuel (F)

Onyx 007 Bond Girl de l´Iliade et l´Odyssée

Katalognr: 9
Bewertung: V1
Klasse: Jugend
Richter: Jean-Paul Kerihuel (F)
Anwartschaft: Best Junior, Junior-BIS3

Odevie de la Terre de Neaure

Katalognr: 10
Bewertung: V2
Klasse: Jugend
Richter: Jean-Paul Kerihuel (F)